TUS - Trening Umiejętności Społecznych

TUS – czyli Trening Umiejętności Społecznych – jest to grupowa forma pracy z osobami, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. TUS jest programem do celowego i zaplanowanego uczenia umiejętności, a dzięki pracy w małej grupie można przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku. Podczas Treningu Umiejętności społecznych ćwiczone są takie umiejętności jak np.: percepcja społeczna, wchodzenie w role społeczne, analiza i reakcja w sytuacjach społecznych, koncentracja, komunikacja werbalna i niewerbalna. Stosowane są w tym celu m.in.: odgrywanie scenek, modelowanie zachowań i emocji, a także bajkoterapia, ćwiczenia plastyczne i logiczne oraz gry, które wymagają koncentracji.

Terapia w grupach 4 - 6 osób na dwóch terapeutów

W grupach integracyjnych grupa do 10 osób na dwóch terapeutów

Terapia indywidualna

Umów termin: 506 408 620

IMPULS 
Centrum terapii i rozwoju

 

95-060 Brzeziny
ul. Konstytucji 3 Maja 5
 
tel: 506 408 620
tel: 607 093 639