Terapia Ręki

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców ale również poprzez usprawnianie całego ciała. Jest ona również skierowana na dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Terapia Ręki opiera się na doskonaleniu funkcji kończyny górnej poprzez poprawę napięcia mięśniowego, stymulację czucia powierzchownego oraz głębokiego, doskonalenie chwytu, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie koordynacji bilateralnej, a także poprawę zdolności grafomotorycznych.

Przeznaczona jest w głównej mierze dla dzieci, u których stwierdza się:

  • trudności manualne ( wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, nawlekanie itp.)
  • trudności grafomotoryczne ( kreślą niedokładne szlaczki, problemy z wycinaniem, rysowaniem, lepieniem, rysunki często sprawiają wrażenie niestarannych),
  • obniżony poziom graficzny pisma – litery niekształtne, nieprecyzyjne, różnej wielkości, wychodzące poza linie, odstępy między literami za duże lub za małe, pismo mało czytelne, tempo pisania wolne – trudności z nadążaniem za tempem innych dzieci,
  • osłabione mechanizmy równoważne ,niezgrabność ruchową, brak koordynacji ruchowej,
  • zachowanie nieprawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku,
  • wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej (nieprawidłowe trzymanie narzędzia piszącego- ściskanie za mocno,
    albo trzymanie za lekko),
  • szybkość ruchów nie jest dostosowana do zadania, które należy wykonać

Terapia indywidualna

Umów termin: 506 408 620

IMPULS 
Centrum terapii i rozwoju

 

95-060 Brzeziny
ul. Konstytucji 3 Maja 5
 
tel: 506 408 620
tel: 607 093 639