Terapia NeuroTaktylna

Terapia NeuroTaktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie MNRI® dr S. Masgutovej i  składa się z dwóch aspektów:

 • pierwszy aspekt związany jest z pracą zmysłu dotyku z jego funkcjami, intensywnością, czasem trwania percepcji i reakcji zwrotnej, lokalizacją, z kierunkiem wzrostu skóry, strukturą mięśniową, stawową i kostną ciała.
 • drugi skierowany jest na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, czyli  na rozwój sieci połączeń między komórkami nerwowymi oraz między nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu.

Podsumowując -Terapia NeuroTaktylna:

 • Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych.
 • Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni.
 • Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu.
 • Program MNRI® skierowany jest do osób z takimi wyzwaniami jak:
 • Uszkodzenie układu nerwowego (w wyniku wypadku komunikacyjnego, udaru)
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)
 • Opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy
 • Autyzm, spektrum autyzmu lub zespół Aspergera
 • Trudności w nauce, głęboka dysleksja i dysgrafia
 • Przejawy zachowania agresywnego
 • Emocjonalna niestabilność
 • Problemy z koncentracją
 • Dokuczające lęki i fobie
 • Porażenie Mózgowe
 • Zaburzenia mowy
 • Zespół Downa
 • FAS

Terapia indywidualna

Umów termin: 607 093 639

IMPULS 
Centrum terapii i rozwoju

 

95-060 Brzeziny
ul. Konstytucji 3 Maja 5
 
tel: 506 408 620
tel: 607 093 639