Terapia Logopedyczna

Terapia Logopedyczna ma na celu redukcję wad wymowy, usuwanie zaburzeń mowy, prawidłową stymulację rozwoju mowy, podnoszenie sprawności językowej, jak również przywracanie mowy w przypadku jej utraty.

Terapia ta obejmuje między innymi wywoływanie prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej głoski, a następnie utrwalanie tegoż wzorca.

IMPULS 
Centrum terapii i rozwoju

 

95-060 Brzeziny
ul. Konstytucji 3 Maja 5
 
tel: 506 408 620