Integracja Sensoryczna

Integracja Sensoryczna to proces zachodzący w mózgu polegający na organizacji bodźców docierających do mózgu, w celu późniejszego ich wykorzystania. Integracja Sensoryczna porządkuje informacje pobrane przez zmysły (dotyku, wzroku, przedsionkowy, proprioceptywny, smaku, powonienia, słuchu) oraz nadaje znaczenie temu, czego doświadczamy, przez selekcję informacji i wybór tego, na czym mamy się skupić ( np. słuchanie nauczyciela i ignorowanie hałasu na zewnątrz). Integracja Sensoryczna pozwala nam celowo działać i celowo reagować na sytuacje, których doświadczamy. Integracja Sensoryczna jest fundamentem edukacji i zachowań społecznych. Terapia Integracji Sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”, poprzez którą dziecko usprawnia pracę systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, co stanowi bazę do rozwoju fundamentalnych umiejętności dziecka ( czytanie, pisanie, liczenie, jazda na rowerze itp.)

Integracja sensoryczna jest jedną z najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności w zakresie:

 • umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi);
 • problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi);
 • opóźnionego rozwoju mowy;
 • opanowywania umiejętności szkolnych ( czytanie, pisanie, liczenie, problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się);
 • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD);
 • nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne;
 • nadwrażliwości na ruch (negatywna reakcja na ruch, niepewność grawitacyjna, choroba lokomocyjna)

Okazuje się także skuteczna, co potwierdzają liczne doświadczenia wykorzystujących ją terapeutów, w odniesieniu do dzieci z:

 • autyzmem;
 • zespołem Aspergera;
 • niepełnosprawnością intelektualną;
 • mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • zespołem Downa;
 • innymi sprzężonymi zaburzeniami;
 • grupy ryzyka: wcześniaków, dzieci po uszkodzeniach okołoporodowych

Terapia indywidualna

Umów termin: 506 408 620

IMPULS 
Centrum terapii i rozwoju

 

95-060 Brzeziny
ul. Konstytucji 3 Maja 5
 
tel: 506 408 620
tel: 607 093 639